Inloggen

Inloggen voor online auto, motor of scooter producten

Heb je een online oefen of leer product gekocht voor het auto, motor of scooter theorie examen? Dan kun jij hieronder met je Toegangscode een Online Account aanmaken en inloggen. Zo krijg jij eenvoudig en snel toegang tot de online oefen en leeromgeving van Zorgeloos Studeren. Heb jij een online oefen of leer product gekocht voor het vaarbewijs? Dan raden we je aan de link in de aankoopbevestiging te volgen. Je kunt je Toegangscode daar registreren en inloggen. Wij wensen je veel succes bij de voorbereiding op je CBR theorie examen!

Door gebruik ga je akkoord met de Gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.


Eerste keer aanmelden online leren

Heb jij per e-mail of in een theorie pakket een Toegangscode auto, motor of scooter van ons ontvangen? Dan kun jij deze Toegangscode op deze pagina activeren en inloggen. Dit doe je in het veld onder de tekst ‘Eerste keer aanmelden online leren’. Vul de Toegangscode op exact dezelfde wijze in als je hem hebt ontvangen. Dus inclusief de tussenliggende streepjes. Klik vervolgens op het het pijltje naar rechts. Let op: de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord laat je dus leeg!

Vervolgens kom je op een pagina waar je wat persoonlijke gegevens in moet vullen om het Online Account aan te maken. Denk aan je voor- en achternaam, en adresgegevens. Ook dien je op deze pagina een Gebruikersnaam en Wachtwoord te kiezen. Ga voor een Gebruikersnaam en Wachtwoord die je makkelijk kunt onthouden. Je hebt deze gegevens namelijk iedere keer nodig als je via onze website wilt inloggen.

Aandachtspunten:

  • Heb je een product besteld met een aantal maanden toegang? Bijvoorbeeld online auto theorie leren. Activeer het product dan pas op het moment dat je het wilt gaan gebruiken. Zodra je de Toegangscode activeert gaan de maanden lopen. Je kunt in je Online Account op onze website zien hoeveel resterende dagen je nog toegang hebt tot het product. Zolang je de Toegangscode niet activeert, gaan de maanden ook niet lopen.
  • Heb je een product besteld met een aantal uren toegang? Dan kun je het product direct activeren. De tijd gaat pas lopen zodra je het product gebruikt. Bijvoorbeeld als je aan het oefenen bent geslagen. Wil je tussentijds stoppen met oefenen? Zorg er dan voor dat je uitlogt op onze website. Zo wordt je tijd gepauzeerd, en kun je dit op een later moment verder gebruiken.

Inloggen als je al een Gebruikersnaam en Wachtwoord hebt

Heb je met je Toegangscode reeds een Online Account op onze website aangemaakt? Dan kun je de volgende keren inloggen met je zelfgekozen Gebruikersnaam en Wachtwoord. Je gebruikt je Toegangscode dus slechts eenmalig. Alleen bij het activeren. Alle vervolgkeren log je in met je zelfgekozen Gebruikersnaam en Wachtwoord.

Je kunt je producten upgraden vanuit je Online Account op onze website. De producten die je besteld worden dan automatisch toegevoegd aan je bestaande Online Account. Je hoeft dus niet opnieuw een Toegangscode te activeren of een andere handeling te treffen. Je kunt direct gebruik maken van je nieuw bestelde product!

Koop je later opnieuw een online leer of oefen product via onze webshop? Dan kun je deze Toegangscode niet toevoegen aan je bestaande Online Account. Je zult met deze Toegangscode opnieuw een Online Account aan moeten maken. Je volgt dan dus de stappen die staan onder ‘Eerste keer aanmelden online leren’.

Heb je nog vragen?

Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie omtrent het activeren van de Toegangscode en het inloggen nog verdere vragen? Bekijk dan eerst onze veelgestelde vragen pagina. Vind je daar geen antwoord op je vraag? Neem dan contact met ons op per e-mail of via de chatfunctie op onze website. We helpen je dan graag verder!


 

Log in for online Dutch car, motorcycle, or scooter products

Have you bought an online practice or learning product for the car, motorcycle, or scooter theory exam in the Netherlands? Then you can use your Access Code below to create an Online Account and log in. Giving you quick and easy access to the online practice and learning environment of Zorgeloos Studeren. Have you bought an online practice or learning product for the Dutch boating license? Then we recommend that you follow the link in your purchase confirmation instead. There, you can register your Access Code and log in. We wish you the best of luck in preparing for your CBR theory exam!

By using our services you agree to the Terms of Use and the Privacy Policy.


Online learning first-time log in

Have you received a car, motorcycle, or scooter Access Code from us by e-mail or in a theory package? Then you can activate this Access Code on this page and log in. You do this in the field under the text ‘Eerste keer aanmelden online leren’. Enter the Access Code the same way you received it. Including the dashes in between. Then click on the arrow to the right. Please note: the fields Gebruikersnaam (Username) and Wachtwoord (Password) should be left empty!

You will then be taken to a page where you can enter some personal information to create the Online Account. Think of your first and last name, and address details. You also need to choose a Username and Password on this page. Go for a Username and Password that you can easily remember. You need this information every time you want to log in via our website.

Please pay attention to the following:

  • Have you ordered a product with access for several months? For example, online driving license theory practice. Only activate the product the moment you want to start using it. As soon as you activate the Access Code, the months start to count down. You can see how many remaining days you still have access to the product in your Online Account on our website. As long as you do not activate the Access Code, the months will not count down either.
  • Have you ordered a product with access for several hours? Then you can activate the product immediately. The time does not start until you use the product. For example when you start practicing. Do you want to stop practicing for a while? Then make sure you log out of our website. This pauses your time and allows you to continue using it at a later time.

Log in if you already have a Username and Password

Did you already create an Online Account on our website with your Access Code? Then you can log in next time with your chosen Username and Password. You only use your Access Code once. Only when activating. All subsequent times you log in with your chosen Username and Password in the field below ‘inloggen als je al een gebruikersnaam hebt’.

You can upgrade your products from your Online Account on our website. The products you order are then automatically added to your existing Online Account. So you do not have to reactivate an Access Code or take another action. You can immediately use your newly ordered product!

Did you decide to buy another online learning or practice product via our webshop? Then you won’t be able to add this Access Code to your existing Online Account. You will have to create another Online Account using this Access Code. Following the steps under ‘Online learning first-time log in’ again.

Do you have any questions?

Do you have any further questions as a result of the above information about activating your Access Code and logging in? Then first view our frequently asked questions page. Can’t find an answer to your question there? Feel free to contact us by e-mail or via the chat function on our website. We are happy to help!